Edmund Hustinx stichting

Logo Hustinxstichting

afKunst kan in de vrije markt niet altijd overleven. Voor starters in de kunstenaarswereld is het vaak extra moeilijk een creatief idee te kunnen realiseren. Financiën om zich te ontwikkelen, zich te onderscheiden en ervaring op te doen ontbreken nog. Het perspectief van de kunst en dat van het leven vallen niet altijd samen.  Maar de drang om de sterke kanten van het aanwezige talent te laten zien en daarvoor draagkracht te verwerven is er wel. De Stichting Edmond Hustinx heeft het plan opgevat om die starters te stimuleren door per jaar drie maal een bedrag van Euro 2.500 voor een project, idee of event te verlenen. Een afgeronde opleiding in een kunstdiscipline wordt niet gevraagd: iedereen met een idee kan meedoen. De stimulans staat open voor kunstenaars in alle disciplines van de kunsten.

Startende kunstenaars die werkzaam zijn in Maastricht worden uitgenodigd om in de periode april 2017 tot oktober 2017 heel in het kort een voorstel te doen, door de kunstenaar zelf gepresenteerd of door iemand of iets anders. In bijvoorbeeld een youtube-filmpje van maximaal vijf minuten of een maquette of een live-pitch of iets anders wordt een voorstel, idee of project-van-het-leven gepresenteerd om zo een door de stichting ondersteunde start van een kunstzinnige carrière te hebben.

De kunstenaar moet jonger zijn dan 30 jaar. 

Het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx beoordeelt de ingestuurde presentaties in november 2017.

Presentatie van de stimulansen zal geschieden tijdens de Winternights in AINSI dat plaatsvindt in december 2017.

Met de  stichting Mastering cultural entrepreneurship Maastricht zijn afspraken gemaakt over het volgen van de realisatie van het project/idee en over het verder begeleiden van de startende kunstenaars met steun en adviezen.

 

Voor verdere informatie :info@MCEM.nl

Stuur de voordrachten naar de stichting Mastering cultural entrepreneurship Maastricht en u krijgt bericht over de voortgang van het proces.

English summery:

For beginners in the art world the Edmond Hustinx Foundation presents annually three grants amounting to Euro 2,500. These beginners in Maastricht are invited to to make a proposal. For example, in a youtube video of up to five minutes or a model or something else. The artist must be younger than 30 years.

Please contact the foundation Mastering cultural entrepreneurship Maastricht info@mcem.nl and you will be informed about the progress of the process.