APOLLO FONDS

Ter gelegenheid van het afscheid van René Jessurun Lobo als docent speltechniek van de Toneelacademie van Maastricht is een fonds opgericht ter ondersteuning van de studenten van de Toneelacademie Maastricht voor bijzondere activiteiten. Dit fonds wil mede mogelijk maken dat studenten tijdens hun studie optimaal ontwikkelingskansen kunnen benutten. Het fonds is in deze stichting MCEM separaat ondergebracht.

 

De Presidentes_Insta

De presidents, door Laura de Geest en Yela de Koning

 

Uit de aanvraag;

"De presidentes gaat over drie vrouwen, opgegroeid in een streng-katholiek Oostenrijks milieu, die

samen keuvelen over hun bestaan, hun zorgen en dromen. Schwab, bekend om zijn

maatschappijkritiek, kaart met dit stuk de hypocrisie van de na-oorlogse Oostenrijke samenleving

aan.

Hij schetst met zijn Presidentes (>Presidentieren; aanwezig zijn) de onderbuik van de

maatschappij. Ze braken tekst na tekst uit, proberen elkaar voortdurend de loef af te steken, maar

in essentie vormen zij een drie-eenheid. De overvloed aan tekst staat in schril contrast met hun

onvermogen te communiceren. Ze trachten de dingen te benoemen met duizend woorden, maar

slagen er niet in de kern een maal te raken.

In dat opzicht is het een eenzaam triumviraat, waarin ze voortdurend elkaar het licht in de ogen

niet gunnen, dat dan ook onvermijdelijk eindigt in een bloedvergieten. Deze wanhoopsdaad van

Erna en Greetje, gericht op Marietje, lost weinig tot niets op.

Het ongenoegen blijft even groot. De drie vrouwen denken recht te hebben op iets, maar zien het

in hun leven niet gebeuren. Het hele stuk is een schreeuw. Een schreeuw van pijn, ongenoegen en

eenzaamheid. Ze zijn op zoek naar hun bestaansrecht, voelen zich niet gerechtvaardigd en

onbegrepen en daaruit komt die gruweldaad voort.

Schwab is hierin mateloos. Het ongenoegen van de dames kent geen maat en dat verklaart de

moord aan het einde. Ze zijn te vergelijken met 3 opgetuigde pijnpoppen.

Wij zien, met de terugkeer van het populisme en trumpiaanse figuren wereldwijd, een duidelijke

link naar onze huidige maatschappij, waarin Greetje, Marietje en Erna 'het ongenoegen'

vertegenwoordigen. Vanuit dat ongenoegen hebben veel kantelmomenten in de geschiedenis

plaatsgevonden. Daarom lijkt het ons des te interessant om de Presidentes vanuit deze invalshoek

te bekijken. We zijn van plan het hele kluwen eerst tekstueel te doorgronden en de personages

helemaal in de vingers te krijgen, om het geheel dan open te breken en onze eigen invulling aan te

geven. Het allerbelangrijkste voor ons, is dat de voorstelling van ons is. Daar komt het op neer.

We willen onze eigen stempel op de Presidentes drukken."